array(0) { }

Uw gegevens worden verwerkt.
Een moment geduld alstublieft...

OVER ESD EN EPA

Human Workspace levert ESD veilige werktafels, kasten Trolleys en ladekasten voor EPA.
Maar wat is ESD en EPA eigenlijk?

EPA logo Human Workspaces
ESD is een afkorting voor Electro Static Discharge, letterlijk vertaald: elektrostatische ontlading. De ontlading van statische elektriciteit is een natuurkundig fenomeen waar wij allemaal in het dagelijks leven mee te maken hebben, gelukkig meestal zonder het te merken. Een dergelijke ontlading kan echter desastreuze gevolgen hebben voor de gevoelige elektronische componenten die tegenwoordig op vrijwel alle printplaten te vinden zijn. EPA staat voor ESD Protected Area.

Waardoor wordt ESD veroorzaakt?
Om een ontlading van statische elektriciteit te kunnen krijgen, moet er uiteraard eerst een oplading van statische elektriciteit plaatsvinden. Veel materialen of stoffen die we in het dagelijks leven tegenkomen zijn in meer of mindere mate oplaadbaar. Dit fenomeen noemen we tribo-elektrische oplading. Tribo-oplaadbare materialen zijn bijvoorbeeld vrijwel alle soorten soorten plastic (polyethyleen, PVC, teflon), in kleding gebruikte kunststoffen als nylon en dralon, maar ook natuurlijke stoffen als (mensen-) haar en wol.

Al deze materialen worden opgeladen door wrijving: dit kan door wrijving tussen twee dezelfde materialen, maar ook tussen twee verschillende. Oplading kan zelfs voorkomen bij wrijving tussen een vast materiaal en een gas: bijvoorbeeld een auto die door de luchtstroom van de rijwind wordt opgeladen. Tijdens deze wrijving ontstaan er zogenaamde potentiaalverschillen tussen de materialen: het ene materiaal laadt zich bijvoorbeeld positief op en het andere negatief. Als het verschil tussen de ladingen op de beide materialen groot genoeg is en de afstand tussen de materialen klein genoeg (m.a.w. als het potentiaalverschil groot genoeg is), zal er op een gegeven ogenblik een korte en hevige ontlading van statische elektriciteit plaatsvinden: een ESD. Deze ontladingen zijn meestal voor het oog onzichtbaar, maar in extreme gevallen kunnen we de vonken van het ene materiaal naar het andere zien overspringen (in feite zoals de bliksem van een wolkenmassa naar de aarde overschiet).

Wat is de schade die ESD kan veroorzaken?
De schade die een blikseminslag kan veroorzaken is bij de meeste mensen wel bekend, maar minder bekend is de schade die een ESD in het dagelijks leven aan elektronische componenten kan toebrengen. Wanneer de hoge elektrische spanning van een ESD (die enkele duizenden tot soms wel tienduizenden Volts kan bedragen) zich met extreem hoge snelheid door een elektronisch component verplaatst, worden de geleidende materialen in het component kortstondig zeer sterk opgewarmd, vergelijkbaar met de draad van een gloeilamp. De minuscule onderdelen binnenin het component zijn niet op dergelijke hoge temperaturen berekend en kunnen hierdoor gemakkelijk doorbranden of, op z’n minst, sterk beschadigd raken. Het resultaat is dat het component soms direct niet meer functioneert of, wat vaker voorkomt, in eerste instantie nog wel werkt, maar na relatief korte tijd alsnog de geest geeft.

Berekeningen hebben aangetoond dat verreweg de meeste schade aan elektronische componenten zijn oorzaak vindt in ontladingen van statische elektriciteit. Het is dan ook niet voor niets dat de elektronische industrie tegenwoordig vergaande maatregelen treft om dergelijke ontladingen te voorkomen en dus ESD-veilig te werken.

Hoe voorkom je schade door ESD op de werktafel?
Onder het welbekende motto “voorkomen is beter dan genezen” is het zaak om te voorkómen dat materialen en mensen in de elektronica-industrie zich tijdens het productieproces opladen. Als ze zich namelijk niet opladen, zal er ook geen ontlading plaatsvinden. Begin met een ESD veilige werktafel van Human Workspace.