array(0) { }

Uw gegevens worden verwerkt.
Een moment geduld alstublieft...

Wat is ESD EN EPA

ESD (Electro Static Discharge) en EPA (ESD Protected Area) betekent elektrostatische ontlading en ESD-veilige werkplek, ofwel een werkplek waar de elektrostatische lading zoveel mogelijk wordt afgevoerd. ESD-veilig werken wordt met name toegepast binnen bedrijven waar met elektronische componenten wordt gewerkt. De reden hiervoor is dat ontlading van statische elektriciteit veel schade aan deze componenten kan toebrengen met alle gevolgen van dien.

ESD ontstaat door wrijving van opgeladen materialen waardoor een zogenaamd potentiaalverschil ontstaat. Dit resulteert in een hevige ontlading van statische elektriciteit. Wanneer deze ontlading zich met extreem hoge snelheid door een elektronisch component verplaatst wordt deze zeer sterk opgewarmd. De meeste componenten zijn hier niet tegen bestand en kunnen doorbranden of in ieder geval beschadigd raken. Voorkomen is in dit geval beter dan genezen. Met name omdat de schade vaak pas merkbaar is nadat het product in gebruik is genomen.

Hoe kun je voorkomen dat materialen die worden gebruikt bij het werken met elektronische componenten, maar ook mensen die deze werkzaamheden verrichten zich opladen? Door te kiezen voor geaarde werktafels en andere ESD-veilige producten wordt de statische lading afgevoerd en schade aan elektronische producten voorkomen.