Privacyverklaring Human Workspace

Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door Human Workspace B.V hierna genoemd Human Workspace.

Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
 • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 juni 2018.

Op welke manier gebruiken we uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld.

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website en de link naar de Treston 3D configurator op onze website een offerte aanvragen, waarbij we u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de offerte voor u te kunnen maken. Ook bij het bekijken van onze website op verschillende apparaten zoals een smartphone, een tablet, of een computer, e.d. worden er persoonsgegevens verzameld.

Verder is het mogelijk dat u ons benadert voor offerte aanvragen, of met vragen en/of klachten per e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met u contact opnemen om de offerte aanvraag, vraag of klacht te behandelen.

Het is ook mogelijk dat wij uw gegevens in ons bezit hebben omdat we met u hebben gesproken op een beurs, omdat u heeft deelgenomen aan een actie of omdat u heeft deelgenomen aan een marketing of klantenonderzoek.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Twitter en LinkedIn), bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen of wanneer u een bericht van Human Workspace deelt.

We verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten uit te voeren zoals het leveren van bestellingen en het verwerken van betalingen.

Tenslotte is Human Workspace officieel importeur van Treston in de Benelux en zijn wij verantwoordelijk voor het aansturen van een netwerk van wederverkopers van Treston producten in ons gebied. Om deze taak naar behoren uit te kunnen voeren verwerken wij persoonsgegevens van offerte aanvragen die via onze wederverkopers binnenkomen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

We proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden zoals bijvoorbeeld het aanmaken van een offerte of uitvoeren van een overeenkomst:

 • Naam en Voornaam
 • Email adres
 • Bedrijfsnaam
 • Postcode en plaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt (bijvoorbeeld van uw smartphone/laptop/tablet), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software
 • uw surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van uw bezoek op onze website;
 • Betaalgegevens

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om u de mogelijkheid te bieden een offerte aan te vragen voor onze producten via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website
 • Om uw offerte aanvraag te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan
 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om ons netwerk van wederverkopers te ondersteunen
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en andere relevante ontwikkelingen door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven
 • Om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen hebt
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Human Workspace verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/ klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met Human Workspace een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Human Workspace mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van uw overeenkomst of kunnen wij u niet goed in staat stellen om aan uw eigen verplichtingen te voldoen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden bewaard tot zeven jaar na het doen van een aankoop ten behoeve van analyse doeleinden en commerciele doeleinden zoals suggesties herhaalaankoop.

Verstrekking aan derden

Human Workspace B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Offerte aanvraag

 • Leverancier van producten in de 3D configurator, voor het opmaken van de werktekening en het verzenden van de offerte aanvraag
 • Hostingpartij van de website inclusief de developer, indien de offerte aanvraag online via onze website wordt ingediend
 • Wederverkopers, voor het verder verwerken en afhandelen van een offerte aanvraag naar inzicht van Human Workspace

Koopovereenkomst:

 • Transportbedrijf, voor het bezorgen van uw order
 • Leverancier, voor het produceren van uw order
 • Installateurs, voor het monteren en installeren van uw order

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Human Workspace blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Human Workspace geeft persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de koopovereenkomst.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kunt u de afmelding doorgeven aan onze marketing afdeling via marketing@humanworkspace.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Human Workspace gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De functionele of noodzakelijke cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten functioneren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Het opslaan van uw voorkeuren, zoals de taal en uw browserinstellingen
 • Het doorgeven van informatie naar de volgende pagina. Bijvoorbeeld als u uw gegevens moet invullen bij een offerte aanvraag of ander formulier
 • De mogelijkheid om uw inloggegevens op te slaan zodat u niet opnieuw hoeft in te loggen
 • De producten die u aan de offerte toevoegt worden onthouden en opgeslagen

Analytische cookies

Human Workspace maakt gebruik van cookies voor analytische doeleinden. Hiervoor worden met behulp van derden analytische cookies geplaatst. Op basis van de gegevens van de cookies kunnen we statistieken samenstellen die inzicht geven in het gebruik van onze website. Op deze manier zorgen we ervoor dat de website continue wordt geoptimaliseerd. De statistieken en gegevens zijn niet te herleiden naar persoonsgegevens. We verzamelen bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 • IP-adres (dit wordt geanonimiseerd)
 • Technische gegevens zoals uw browser, het apparaat en de resolutie
 • Vanaf welke pagina u onze website bezoekt
 • Wanneer en hoe lang u onze website bezoekt
 • Welke pagina’s u bezoekt op de Human Workspace website
 • Welke functionaliteiten van de website u gebruikt

Social Media cookies

Bij bepaalde onderdelen van onze website maken we gebruik van cookies van Social Media of derden. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om pagina’s te delen en kunnen wij foto’s en berichten vanuit Social Media plaatsen op de Human Workspace website. Zodra u een Social Media button aanklikt wordt door de betreffende partij een cookie geplaatst waarmee bijvoorbeeld uw IP-adres en browserinformatie wordt verzameld. Voor de gegevens die uiteindelijk worden verzameld en met welke doeleinden, zijn de aanvullende voorwaarden van de betreffende Social Media partij van toepassing. Voor deze voorwaarden is Human Workspace niet verantwoordelijk.

Cookies accepteren

Als u alle functionaliteiten op onze website wil gebruiken is het nodig dat u onze cookies accepteert. Bij uw eerste bezoek ziet u een venster waarmee u de cookies kunt accepteren. Dit doet u door de melding te sluiten of door verder te gaan op onze website.

Afmelden cookies

Wilt u onze cookies verwijderen of wilt u voorkomen dat cookies überhaupt op uw computer komen? Bekijk dan hier hoe u cookies uitschakelt in Internet Explorer, Firefox, Safari en Google Chrome. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op Onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Deze cookies worden gebruikt om functies van derden in onze sites te integreren, zoals Youtube™ video’s of pictogrammen van sociale media, waarmee u onze inhoud kunt delen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Human Workspace neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Hanteren van een goed wachtwoordenbeleid
 • Het inrichten van autorisaties
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Human Workspace of onder adequate beveiliging gehost bij leveranciers waarmee Human Workspace een bewerkingsovereenkomst heeft gesloten
 • Verwerking van persoonsgegevens wordt geregistreerd in een register
 • Het inrichten van een procedure voor het op gezette tijden testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen
 • Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen
 • Human Workspace maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de website tijdens het offerte aanvraag proces en alle contactformulieren

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marketing@humanworkspace.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kunt u deze te allen tijde wijzigen. Bijvoorbeeld via een link in de nieuwsbrief. Ook kunt u contact met ons opnemen indien u inzage wenst in de gegevens die Human Workspace van u heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Heeft u nog vragen over het privacybeleid van Human Workspace dan kunt u per e-mail contact opnemen met de marketing afdeling van Human Workspace via marketing@humanworkspace.nl. Wanneer u contact opneemt krijgt u binnen één maand reactie.

Human Workspace BV, Mechelaarstraat 17, 4903 RE Oosterhout, T: +31 (0) 162 454383